Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Print

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε στις 16-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής στη Χ.Θ. 84+500 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Θέση Ντέρτι)», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000007, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc