Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου - Region of Epirus
 
 
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών - ΓΓΔΔ - ΗΔ
Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΕΣΠΑ
’τομα με Αναπηρία και ΜΜΕ
Μπήκες ΚΕΠ!
Μαθητικός διαγωνισμός "Οι Αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας
  Αρχική σελίδα Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επισκεψιμότητα:
Μετρητής επισκέψεων
Τελευταία ενημέρωση:
Αρχική | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Ε.Δ.Α. Ηπείρου | Χάρτης τόπου | Συνδέσεις | English | Επικοινωνία
Δασαρχείo Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων
Δασάρχης: Κούτλα Φωτεινή
Ταχ. Δ/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62 (Γ' κτίριο) ΤΚ 454 45, τηλ: 26510 88080, fax: 26510 88089

· Δασαρχείο Κονίτσας
Δασάρχης: Πρίντζος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: 441 00 Κόνιτσα, τηλ: 26550- 22498, fax: 26550 22996

· Δασαρχείο Μετσόβου
Δασάρχης: Σιούτας Ευάγγελος
Ταχ. Δ/νση: 442 00 Μέτσοβο, τηλ: 26560- 42297, fax: 26560 41277

Τα Δασαρχεία αποτελούνται από τα πιο κάτω Τμήματα και Γραφεία:

Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Αρμοδιότητες:
· Η Διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων
· Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας
· Η εκτέλεση υλοτομικών εν γένει εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών
· Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών
· Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων
· Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου
· Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου προληπτική αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων
· Η μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων
· Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογραφήσεως, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεων δασικών εκτάσεων.
· Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/78
· Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων
· Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των δ/ξεων της δασικής νομοθεσίας γενικά και η μέριμνα της εκδίκασης αυτών.

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Λεοντάρης Γεώργιος, τηλ. 26510 79438
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Λαγός Χρ. - τηλ. 2655 022498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Κυρίτσης Γ. - τηλ. 2656 041277

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Αρμοδιότητες:
· Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών
· Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τούτου αρμοδίως
· Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού
· Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας
· Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων
· Η μέριμνα για τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού.

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Καρβούνη Μαργαρίτα – τηλ. 26510 36737
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Κουσιουρής Ν. - Τηλ. 26550 22498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Σιούτας Ευάγγελος Τηλ. 26560 41277

Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
Αρμοδιότητες:
· Έκδοση αδειών, έλεγχος δικαιολογητικών θήρας
· Έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων θήρας
· Έλεγχος Κυνηγητικών Συλλόγων κ.α.
· Ίδρυση και κατάργηση καταφυγίων θηραμάτων

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Βρακότας Νικόλαος - τηλ. 26510 22336
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Πέτρος Γόγολος - τηλ. 2655 022498

Τμήμα Δασοπροστασίας
Αρμοδιότητες:

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Μακαρώνα Παναγιώτα - τηλ. 26510 26787
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Ζαρκάδας Σπ. - τηλ. 2655 022498
· Δασαρχείο Μετσόβου: Μασικος Πάσχος - τηλ. 26560 41277

Γραφείο Διοικητικό - Λογιστικό

Αρμοδιότητες:
· Η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσης
· Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια δημοπρασιών, προμηθειών και πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση της Δ/νσεως και των υπ΄ αυτήν μονάδων.

Νομός Ιωαννίνων
· Δασαρχείο Ιωαννίνων: Ανδρέου Βαΐτσα - ΔΕ Διοικ. Γραμματέων, τηλ. 26510 37936
· Δασαρχείο Κόνιτσας: Παππάς Μάνθος - τηλ. 26510 87427
· Δασαρχείο Μετσόβου: Τσίγα Κων/νιά - ΔΕ Διοικ. Γραμματέων τηλ. 26560 41277


dotΔασονομεία

dotΔασοφυλάκια
© 2001-2009 Περιφέρεια Ηπείρου Αρχική σελίδα | Χάρτης ιστοχώρου | Συνδέσεις | Όροι χρήσης | Επικοινωνία Διαχειριστής ιστοχώρου