Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Συνεδριάσεις Περ. Συμβουλίου Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (14.5.07)

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (14.5.07)

E-mail Εκτύπωση PDF
Την Δευτέρα, 14 Μαΐου 2007 και ώρα 10:00 πμ, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο ξενοδοχείο "Άρτα Παλλάς", στο 5ο χλμ Άρτας – Αγρινίου
- Η πρόσκληση του συνεδρίου doc
- Οι εισηγήσεις του συνεδρίου zip

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:
1. Πυροπροστασία έτους 2007
Εισηγητής : Αρχιπύραρχος Καλύνης Ευάγγελος, Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου
2. Θέματα Γ΄ ΚΠΣ
Α) Πορεία Γ΄ ΚΠΣ
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Β) Εντάξεις Νέων Έργων
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Γ)Μελέτες προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Δ)Μεταβατική περίοδος μεταξύ Γ΄ και Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
3. Δ΄ Προγραμματική Περίοδος
Α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Β) Προγραμματική Διασυνοριακή Συνεργασία INTERREGIVC
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Γ) Προγραμματική Διαπεριφερειακή Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Δ) Προγραμματική Διακρατική Συνεργασία Μεσογειακού Χώρου (MED) 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Ε) Προγραμματική Διακρατική Συνεργασία Νοτιανατολικού Ευρωπαϊκού Χώρου (SEES) 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
ΣΤ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
4. Γνωμοδότηση επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Α) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εισηγητής : ΔΙΠΕΧΩ
Β) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
Εισηγητής : ΔΙΠΕΧΩ
Γ) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Εισηγητής : ΔΙΠΕΧΩ
Δ) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Εισηγητής : ΔΙΠΕΧΩ
Ε) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013»
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
ΣΤ) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIVC»
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
Ζ) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, περιόδου 2007-2013.
Εισηγητής : ΕΥΔ ΠΕΠ
5. Διάφορα
Α) Ενημέρωση μελών για τις ΣΜΠΕ των Γενικών Πολεοοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣχ) και Σχεδίων Χωρικών Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)
Εισηγητής : ΔΙΠΕΧΩ
Β) Ανακοινώσεις