Χρήσιμα Προγράμματα

Print
Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με επιλεγμένα προγράμματα:

Πλοήγηση Ιστού (Web Browsers) Ανάγνωση αρχείων pdf
Μετατροπή αρχείων σε pdf
RSS Reader (Ανάγνωση RSS Feeds)
Συμπίεση / αποσυμπίεση
Απομακρυσμένης διαχείρισης