Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Περιφέρεια Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

E-mail Εκτύπωση PDF
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου (Π.Τ.Α Ηπείρου) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και συστήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 παρ. 10 του Νόμου 2307/95 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου 2503/97.


Σκοπός και αρμοδιότητες
Σκοποί και αρμοδιότητα του Π.Τ.Α Ηπείρου είναι:

 • Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του Δημόσιου Τομέα και άλλων Ν.Π, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, νομαρχιακά τοπικά και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας.
 • Η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
 • Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Η άσκηση ταμειακής διαχείρισης.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.
 • Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών και η εφαρμογή προγραμμάτων.

Διοίκηση
Το Π.Τ.Α. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του, όπου πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Πόροι
Πόροι του Π.Τ.Α είναι:
Ποσοστό 1% από τις χρηματοδοτήσεις που διαχειρίζεται
 • Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
 • Έσοδα από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.
 • Έσοδα από τη σύναψη δανείων
 • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
 • Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις.
 • Έσοδα από την παρουσία του Π.Τ.Α.
 • Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
 • Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Στελέχωση
Το Π.Τ.Α Ηπείρου είναι στελεχωμένο με αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επικοινωνία
Π.Τ.Α. Ηπείρου, 8ης Μεραρχίας 5, 454 45 Ιωάννινα
τηλ: 26510 34054, 37781, fax: 26510 34054, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.