Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Προγράμματα Θησέας Τεχνικά Δελτία

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Τεχνικά Δελτία - Θησέας

E-mail Εκτύπωση PDF
Νομoθεσία - Γενικά Μέγεθος
Εγκύκλιος 4 (τυπική κατανομή πόρων 45%) zip 26Kb
Εγκύκλιος 33 (προγραμματική κατανομή πόρων 35%) zip 26Kb
Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης & υποβολής Τεχνικών Δελτίων zip 7Kb
Φυσικοί δείκτες zip 7Kb
Τεχνικά Δελτία Υποπρογραμμάτων & Μέτρων zip 258Kb
Τεχνικά Δελτία Προένταξης Μελετών - Έργων - Ενεργειών, Έντυπα - Πίνακες & Οδηγίες συμπλήρωσης
Ε1 - Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Μελέτης zip 13Kb
Ε1 - Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Προένταξης Μελέτης zip 14Kb
Ε2 - Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Έργου zip 15Kb
Ε2 - Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Προένταξης Έργου zip 17Kb
Ε3 - Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Ενέργειας zip 13Kb
Ε3 - Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Προένταξης Ενέργειας zip 14Kb
Ε4 - Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτεινόμενων Μελετών - Έργων - Ενεργειών zip 4Kb
Ε4 - Οδηγίες Συγκεντρωτικού Πίνακα Προτεινόμενων Μελετών - Έργων - Ενεργειών zip 5Kb
Αναλυτικά Τεχνικά Δελτία Οριστικής Ένταξης - Τροποποίησης & Οδηγίες συμπλήρωσης
Ε5 - Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Μελέτης zip 16Kb
Ε5 - Οδηγίες Αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Μελέτης zip 17Kb
Ε6 - Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Έργου zip 25Kb
Ε6 - Οδηγίες Αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου zip 27Kb
Ε7 - Αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο Ενέργειας zip 15Kb
Ε7 - Οδηγίες Αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Ενέργειας zip 16Kb
Τεχνικά Δελτία - Έντυπα Παρακολούθησης
Ε8 - Τεχνικό Δελτίο Προόδου Μελέτης - Έργου - Ενέργειας zip 9Kb
Ε9 - Δελτίο Χρηματοδότησης Δαπανών Μελέτης - Έργου - Ενέργειας zip 9Kb
Ε10 - Πίνακας Χρηματοδότησης Δαπανών Έργων της Περιφέρειας zip 4Kb
Ε11α - Τεχνικό Δελτίο Απολογισμού Μελέτης - Έργου - Ενέργειας zip 11Kb
Ε11α - Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Απολογισμού Μελέτης - Έργου - Ενέργειας zip 12Kb
Ε12 - Έντυπο Προγραμματισμού zip 4Kb
Ε13 - Τεχνικό Δελτίο Εκτάκτων & Επειγουσών Αναγκών zip 8Kb
Ε13 - Οδηγίες Τεχνικού Δελτίου Εκτάκτων & Επειγουσών Αναγκών zip 9Kb
Ε14 - Έντυπο Προγραμματισμού - Παρακολούθησης Έργων άλλων Υπουργείων - Περιφερειών zip 4Kb
Ε15 - Τεχνικό Δελτίο Ωρίμανσης Υποέργου zip 11Kb
Πινακίδα Έργων Θησέα
Στοιχεία πινακίδας zip 3Kb
Υπόδειγμα πινακίδας zip 134Kb

 

Τα ανωτέρω αρχεία είναι συμπιεσμένα (zip) και για την προβολή τους είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το αντίστοιχο πρόγραμμα αποσυμπίεσης. (winzip, winrar, 7zip, ...)