Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ερμής

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του ρόλου  της ως αποκεντρωμένης διοικητικής μονάδας µε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο, επιχειρεί, όπου υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν οι δυνατότητες και τα μέσα, εστιασμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γνωρίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραμεθόρια περιοχή της Ηπείρου είναι η επιχειρηματική της απομόνωση, η οποία οφείλεται στην έλλειψη γνώσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών που προσφέρει ο συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος, η Περιφέρεια Ηπείρου επιχειρεί μέσω του εγκεκριμένου έργου «ΕΡΜΗΣ» να τονώσει την επιχειρηματικότητα.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην παραμεθόρια περιοχή της Ηπείρου είναι άφθονες, αφού η αυτή βρίσκεται σε κομβικό σημείο των αξόνων Ανατολής – Δύσης και Βορά – Νότου (Εγνατία Οδός και Δυτικός Άξονας) καθώς και γειτνιάζει τόσο με την Αλβανία όσο και με την Ιταλία, μέσω της Αδριατικής.

Γι’ αυτό το λόγο η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων προσπαθεί να καταστήσει την περιοχή από «terra incognita» για τους εν δυνάμει επενδυτές σε «terra cognita».

http://www.investinepirus.gr