Ανάδειξη του Φαραγγιού Βίκου

Print

Με απόφαση του γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» η Ανάδειξη του Φαραγγιού του Βίκου, με σκοπό την ανάπτυξη της αναψυχής και του τουρισμού στο φαράγγι του Βίκου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.970.000 €.

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημήτρης Πανοζάχος δήλωσε τα εξής: - Με την κατασκευή – βελτίωση έργων δασικής αναψυχής στο φαράγγι του Βίκου κάνουμε πράξη την προστασία του περιβάλλοντος –αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, δεδομένου πως με την ολοκλήρωση του έργου, η πρόσβαση θα είναι εύκολη στο μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης και σε ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα του κόσμου.

Το ΕΣΠΑ λοιπόν είναι παντού, ακόμα και στο φαράγγι του Βίκου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός σημαντικού «αύριο» για την Ήπειρο.