Βουλευτές

Print
Ν. Άρτας                                           
                                            
                         
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Πόλη τηλέφωνο fax
Τσιρώνης Δημήτρης v_pasok
Άρτα

Στασινός Παύλος v_pasok Άρτα
Παπασιώζος Κων/νος v_nd Άρτα
Ν. Θεσπρωτίας
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Πόλη τηλέφωνο fax
Κατσούρας Χρήστος v_pasok
Ν. Ιωαννίνων
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Πόλη τηλέφωνο fax
Παντούλας Μιχαήλ v_pasok Ιωάννινα
Αργύρης Ευάγγελος v_pasok Ιωάννινα
Οικονόμου Θανάσης v_pasok Ιωάννινα
Τασούλας Κων/νος v_nd Ιωάννινα
Καλογιάννης Σταύρος v_nd
Ιωάννινα

Ν. Πρεβέζης
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Πόλη τηλέφωνο fax
Παπαχρήστος Ευάγγελος v_pasok
Πρέβεζα

Τσουμάνης Δημήτρης v_nd Πρέβεζα