Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Print
Ο επίσημος ιστοχώρος της Ν.Α. Ιωαννίνων: http://www.nomioan.gr/

τηλ: 26510 87000 (τηλεφωνικό κέντρο)
fax: 26510 77637