Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Ήπειρος Γενικά Στατιστικά στοιχεία

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Στατιστικά στοιχεία

E-mail Εκτύπωση PDF
Στατιστικά δεδομένα Ηπείρου
Περιλαμβάνονται στατιστικοί πίνακες και δεδομένα της Περιφέρειας της Ηπείρου:
 • Μόνιμος και Πραγματικός Πληθυσμός κατά Νομό, Δήμο ή Κοινότητα (1991-2001) [pdf, 147Kb]
 • Δημογραφία – Φυσική κίνηση πληθυσμού [pdf , 75KB]
 • Πληθυσμός της Ηπείρου κατά κατάσταση απασχόλησης (1999-2001-2003) [pdf , 105KB]
 • Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν [pdf , 108KB]
 • Διανυκτερεύσεις και πληρότητα επί τοις % των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (1999-2000) [pdf, 113KB]
 • Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων στη Ήπειρο κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως (2000) [pdf, 85KB]
 • Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων κατά είδος στην Περιφέρεια Ηπείρου (2000) [pdf , 136KB]
 • Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα (2002) [pdf, 106KB]
 • Παιδεία – Εκπαίδευση [pdf, 86KB]
 • Πολιτισμός – Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (2002, 2004) [pdf, 98KB]
 • Υγεία – Φαρμακεία (1998-2000) και Θεραπευτήρια και κλίνες (2000) [pdf, 124KB]
 • Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών [zip , 65Kb]

πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. - http://www.statistics.gr