Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Εκτελ/κής Επιτροπής της 2ης Διαχ/κής Ενότητας Θεσπρωτίας

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Θεσπρωτίας. doc

Υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν και θα βαρύνουν το προϋπολογισμό του 2010

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας αποστέλλουμε συμπληρωμένο τον πίνακα 10 με τα στοιχεία που αφορούν τις υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2010 της υπηρεσίας μας. doc

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Δημοσίων Έργων

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Δημοσίων Έργων. pdf

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου και των κατά νομούς Τμημάτων της. pdf
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 23.4.2010

Προκήρυξη με αριθμ. 1 / 2010

Προκήρυξη με αριθμ. 1/2010 για την πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου». zip

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού γιά την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου. pdf

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού γιά την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού γιά την επιλογή εταιρείας καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου. pdf

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Ν. Θεσπρωτίας. pdf

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης έτους 2010

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού καθαρισμού του Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης έτους 2010. pdf

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου. pdf

Σελίδα 47 από 51