Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Παναγιώτας Ζωνίδη

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Παναγιώτας Ζωνίδη .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Γεωργίας Μάνθου

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Γεωργίας Μάνθου .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ντιναλέξη

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ντιναλέξη .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Δημητρίου Παπασπύρου

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Δημητρίου Παπασπύρου .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμητρας Γκότρα

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμητρας Γκότρα .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Παύλου Μαζανίτη

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Παύλου Μαζανίτη .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Ελένης Μπιτχαβά

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Ελένης Μπιτχαβά .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντιας Ουλάσογλου

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντίας Ουλάσογλου .doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντίνου Τζήκα

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Κωνσταντίνου Τζήκα .doc

Χορήγηση άδειας πολλαπλής χρήσης νερού στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.)

Χορήγηση  άδειας πολλαπλής χρήσης νερού στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.) από γεώτρηση στο 264 αγροτεμάχιο Διανομής 1957 Τ.Δ. Γκρίκας Δ. Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας. doc

Σελίδα 46 από 51