Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Βαλανιδορράχης, του Δήμου Φαναρίου

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Βαλανιδορράχης, του Δήμου Φαναρίου. doc
Διεύθυνση Δασών Ν. Πρέβεζας
Υπεύθυνος Χειριστής: Όλγα Στρατάκη
Τηλ.: 2682024870

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Αγίας Κυριακής, του Δήμου Πάργας

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Αγίας Κυριακής, του Δήμου Πάργας. doc
Διεύθυνση Δασών Ν. Πρέβεζας
Υπεύθυνος Χειριστής: Όλγα Στρατάκη
Τηλ.: 2682024870

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Ν. Σφηνωτού, του Δήμου Λούρου

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Ν. Σφηνωτού, του Δήμου Λούρου. doc
Διεύθυνση Δασών Ν. Πρέβεζας
Υπεύθυνος Χειριστής: 'Ολγα Στρατάκη
Τηλ.: 2682024870

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Κουκουλίου, του Δήμου Φαναρίου

Κήρυξη αναδασωτέας στο Δ.Δ. Κουκουλίου, του Δήμου Φαναρίου. doc
Διεύθυνση Δασών Ν. Πρέβεζας
Υπεύθυνος Χειριστής: Όλγα Στρατάκη
Τηλ.: 2682024870

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Μάνθου Γεωργίας

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Μάνθου Γεωργίας. doc

Αναπλήρωση προϊσταμένου

Αναπλήρωση προϊσταμένου. doc

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου στο Δήμο Περάματος Ν. Ιωαννίνων

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Περάματος Ν. Ιωαννίνων για το έργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αμφιθέας Δήμου Περάματος.pdf

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Κοινοτ. Ν. Άρτας

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Κοινοτήτων Πέτρας–Διασέλλου-Φωτεινού-Κλειδιού-Μεγάρχης Ν. Άρτας για την αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης. doc

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

ΘΕΜΑ :  Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου και τα Τμήματά της. doc

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Πέτρου Βούλγαρη

Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου Πέτρου Βούλγαρη .doc

Σελίδα 45 από 51