Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με κωδικό θέσης «ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Τ/Σ (0250014)», στον οικισμό Άνω Πεδινών, του Τ.Δ. Άνω Πεδινών, του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, του Ν. Ιωαννίνων» .doc

Δ/νση -Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συντάκτης: Πατεράκης Εμμ.
Τηλ. 26510 88155

Λύση Υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης του υπαλλήλου Χαρίλαου Τάττη

Λύση Υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης του υπαλλήλου Χαρίλαου Τάττη. doc

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων. doc

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου-γεώτρησης ιδιοκτησίας Γρ. Σωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ

Χορήγηση  άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Βάλτος Ράχης Δ.Δ. Ράχης Δήμου Αμβρακικού Ν. Άρτας, ιδιοκτησίας  Γρ. Σωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ. pdf

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Υδάτων

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Υδάτων. doc

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη ΔΕΚΕ

Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη ΔΕΚΕ. doc

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης. doc

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς. zip

Δ/νση / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ – Άτυπο Γραφείο Συνοριακών Σταθμών
Συντάκτης :
Σωτ. Τζάλλας, Δημ. Κλούμπας
Τηλ:
26510 60836 -60853

Απόφαση Άρσης Απόσπασης Μόσχου Πανωραίας

Απόφαση Άρσης Απόσπασης Μόσχου Πανωραίας. doc

Απόφαση Άρσης Απόσπασης Κάκου Κωνσταντίνας

Απόφαση Άρσης Απόσπασης Κάκου Κωνσταντίνας. doc

Σελίδα 43 από 51