Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας

Ανανέωση εκμίσθωσης υδάτινης έκτασης για τη λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας - ιχθυοκαλλιέρειας σε θαλάσσιο χώρο 20 στρεμμάτων και δυναμικότητας 230 τόνων/ετος  στη θέση Λασκάρα Αμβρακικού κόλπου Ν.Πρεβέζης  της εταιρείας ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. doc

Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδότησης του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν. 11/75

Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδότησης του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν. 11/75 ,  «Για έκδοση άδειας σκοπιμότητας  ίδρυσης ή επέκτασης χοιροσφαγείου-τυποποιητηρόυ ». doc

Περί ασκήσεως προσφυγής κατά του αριθμ. 49/16-01-2004 πληροφ. εγγράφου του Δ/ντή Δασών Θεσπρωτίας.

Περί ασκήσεως προσφυγής κατά του αριθμ. 49/16-01-2004 πληροφοριακού εγγράφου του Δ/ντή Δασών Θεσπρωτίας. doc

Δ/νση/Τμήμα: Δασών Ν. Θεσπρωτίας
Συντάκτης: Γκαντζιός Αθανάσιος
Τηλ.: 26650 23100

Κήρυξη δημοτικής δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, στην περιοχή "Κέτα ΑγίαςΠαρασκευής", Δήμου Συβότων, Νομού Θεσπρωτίας.

Κήρυξη δημοτικής δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, εμβαδού 4059.09 τ.μ, στην περιοχή  "Κέτα Αγίας Παρασκευής", Δήμου Συβότων,  Νομού Θεσπρωτίας. doc

 Δ/νση/Τμήμα : Δασών Ν. Θεσπρωτίας
Συντάκτης: Γ. Μπάλλας
Τηλ.: 26650 24170

Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας

 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας. doc

Συγκρότηση επιτροπής , επισκευής ,συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων -λιπαντικών κλπ αυτοκινήτων της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας.

Συγκρότηση επιτροπής, επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών κλπ αυτοκινήτων της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας. doc

Δ/νση/Τμήμα: Δασών Ν. Θεσπρωτίας
Συντάκτης: Ι. Φιλίππου - Α. Μπέτικα
Τηλ.: 26650 22241

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός Ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με κωδικό θέσης «ΣΙΤΑΙΝΑ Α/Δ (0080067)», στον οικισμό Σίταινας, του Τ.Δ. Κάτω Ξέχωρου, του Δήμου Φιλιατών, του Ν. Θεσπρωτίας» .doc

Δ/νση -Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συντάκτης: Πατεράκης Εμμ.
Τηλ. 26510 88155

Αυτοδίκαια λύση ΥΕ Εργατών Κωστανάσιο

Αυτοδίκαια λύση ΥΕ Εργατών Κωστανάσιο. doc

Αυτοδίκαια λύση Κωτσοκώστα ΔΕ Δασοφυλάκων

Αυτοδίκαια λύση Κωτσοκώστα ΔΕ Δασοφυλάκων. doc

Αυτοδίκαια λύση Κολόκα Δημητρίου ΔΕ Δασοφυλάκων

Αυτοδίκαια λύση Κολόκα Δημητρίου ΔΕ Δασοφυλάκων. doc

Σελίδα 42 από 51