Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας

Επικύρωση απόφασης Δήμου Πρέβεζας.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού

Επικύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού.doc

Έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της κυκλοφοριακής σύνδεσης Εμπορικού Κέντρου

Έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της κυκλοφοριακής σύνδεσης Εμπορικού Κέντρου ιδιοκτησίας ΕΜΑΑΡ Μ.Ε.Π.Ε. με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (Χ.Θ. 13+000) στη θέση Επισκοπικό. doc

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου.doc

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου.doc

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου.doc

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δ.Ανωγείου.doc

Σελίδα 5 από 51