Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη λειτουργία μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ,  συνολικής δυναμικότητας   230 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια  μισθωμένη έκταση 20.000 τ.μ., στην θέση «Όρμος Κάτω Αετού Λωρίδας Σαγιάδας», Δήμου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας, από την εταιρεία «ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ». pdf

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων Ν. Άρτας & Ν. Πρέβεζας

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων Ν. Άρτας & Ν. Πρέβεζας. rar

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας IΔΟΧ έως οκτώ μήνες, στα ΤΑΚΑΜ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας IΔΟΧ  έως οκτώ  μήνες, στα ΤΑΚΑΜ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ. pdf

Ορισμός επιβλεπόντων των ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Πρέβεζας

Ορισμός μελών επιτροπής για επιβλέψεις μελετών και έργων και παραλαβή αυτών για την αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Ιωαννίνων και Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πρέβεζας που   υπήχθηκαν  με τις υπ΄ αριθμ.  Φ/Α/16-6/2-1/οικ. 16953/1521/27-07-2005 και Φ/Α/16-6/2-2/οικ. 16958/1256/27-07-2005 αποφάσεις του κ. Υπουργού Ανάπτυξης  στις  διατάξεις  του  Ν. 2545 (ΦΕΚ Α΄ 254/15-12-1997). pdf

Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Ελαίας - Φοινικίου

Καθορισμός αποζημιώσεως για προξενηθείσες ζημιές ηρτημένης εσοδείας, για το έτος 2010, από την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό έργο Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας». doc

Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Μαργαριτίου

Καθορισμός αποζημιώσεως για προξενηθείσες ζημιές ηρτημένης εσοδείας, για τα έτη 2008, 2009 και 2010, από την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας». doc

Καθορισμός αποζημιώσεων ΕΒ Βαλανιδορράχης

Καθορισμός αποζημιώσεως για προξενηθείσες ζημιές ηρτημένης εσοδείας, για το έτος 2010, από την εκτέλεση του έργου «Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας». doc

Έγκριση επαναδημοπράτησης

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας» της πράξης: «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», έργο της ΣΑΕΠ 0188 Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 13.690.854,57 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Έγκριση τεχνικής μελέτης δευτερεύουσας

Έγκριση τεχνικής μελέτης δευτερεύουσας οδού πρόσβασης του έργου: «Δημιουργία νέου Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα», έργο της ΣΑΕΠ 018/3 και 018/8, προϋπολογισμού 6.430.000,00 ευρώ, αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ. doc

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε στις 16-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής στη Χ.Θ. 84+500 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Θέση Ντέρτι)», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000007, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Σελίδα 2 από 51