Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Άδεια εκτέλεσης έργου στον Γεώργιο Ευαγγέλου στο Δ.Δ. Νεγράδων του Δήμου Καλπακίου

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρησης) για την κάλυψη αναγκών Ιχθυοτροφικής μονάδας στον κ. Γεώργιο Ευαγγέλου στη θέση «Μαντάνια» του Δ.Δ. Νεγράδων του Δήμου Καλπακίου, Νομού Ιωαννίνων. pdf

Άδεια χρήσης νερού στην "Μπετοδομική Α.Ε." στο Τ.Δ. Καλαμιάς Δήμου Φιλοθέης.

Χορήγηση άδειας   χρήσης νερού στην εταιρεία «ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» από γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης σε γήπεδο στη θέση «Πλάκες» του Τ.Δ. Καλαμιάς του Δήμου Φιλοθέης Νομού Άρτας. pdf

Συγκρότηση Περιφ. Γνωμ. Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Συγκρότηση Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. doc

άδειας χρήσης νερού στην ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού - αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ (τσιπούρας, λαβρακίου κ.λ.π.) συνολικής δυναμικότητας   230 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια μισθωμένη έκταση 20.000 τ.μ. στην θέση «ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», Νομού Πρέβεζας, από την εταιρεία ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.. pdf

Άδεια χρήσης νερού στη Βασιλική Κωστούλα θέση «Καμπέρ Αγά Δεματίου»στο ΔΔ Μηλιωτάδων

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για άρδευση αγροτεμαχίου μέσω υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος στην θέση «Καμπέρ Αγά Δεματίου» Δημοτικού Διαμερίσματος Μηλιωτάδες Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κωστούλα. pdf

Παράταση άδειας εκτέλεσης έργου στην «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Κουκουλίου Δ. Φαναρίου

Χορήγηση παράτασης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για κάλυψη αναγκών ιχθυοκαλλιέργειας στην εταιρεία «Ν. ΜΗΤΣΗΣ – Ε. ΤΣΑΛΙΟΣ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μήτση Νικόλαο, στη θέση «Χόχλα» του Δ.Δ. Κουκουλίου του Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρεβέζης. pdf

Άδεια αρδευτικής χρήσης νερού στους Απόστολο Βαγγέλη και Μαρία Βαγγέλη στο ΔΔ Νεοχωρίου

Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού στους Βαγγέλη Απόστολο και Βαγγέλη Μαρία από γεώτρηση στη θέση Ασπρόκαμπος ή Τσουμένα στο ΔΔ Νεοχωρίου του Δ Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας. pdf

Έγκριση αποτελέσματος του από 5 - 10 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

Απόφαση έκρισης αποτελέσματος του από 5 - 10 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συνολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Άσσου», έργο της ΣΑΕΠ 018/8, προϋπολογισμού 704.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Έγκριση αποτελέσματος Διαγ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατ. εσωτ. δικτύων ύδρευσης "

Έγκριση αποτελέσματος του από 28 - 9 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης», έργο της ΣΑΕΠ 018/8, προϋπολογισμού 687.170,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Απόρριψη προσφυγής

Απόρριψη προσφυγής.doc

Σελίδα 10 από 51