Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της “Προμήθειας κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στε

Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της "Προμήθειας  κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»" και ειδικά για την Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος μεταφοράς γαιών), προϋπολογισμού 140.976,00 € (με Φ.Π.Α.) [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: Δ.Δ.Ε./Π.Η. – Επιτροπή Διαγωνισμού
Συντάκτης: Ζιώγας Απόστολος, 26510 90230
Νομός: Ιωαννίνων

Σελίδα 51 από 51