Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε στις 16-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000002, προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού

Επικύρωση απόφασης Δήμου Θεσπρωτικού.doc

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας

Επικύρωση απόφασης Κοινότητας Κρανέας.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Λούρου

Επικύρωση απόφασης Δήμου Λούρου.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Λούρου

Επικύρωση απόφασης Δήμου Λούρου.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δήμου Ανωγείου.doc

Επικύρωση απόφασης Δήμου Ανωγείου

Επικύρωση απόφασης Δήμου Ανωγείου.doc

Σελίδα 3 από 51