Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας