Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας

E-mail Εκτύπωση PDF

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας ήτοι, στον "Οργανισμό Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ηγουμενίτσας" και στον "Αθλητισμό Οργανισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας". doc