Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ..Ε.Υ.Α. του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ..Ε.Υ.Α. του Δήμου Ηγουμενίτσας

E-mail Εκτύπωση PDF
Έγκριση σύναψης μίσθωσης  μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Αποφρακτικού Μηχανήματος. doc