Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παραμυθιάς

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παραμυθιάς

E-mail Εκτύπωση PDF
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Νοσηλευτή/τριας  ΠΕ ή ΤΕ ή ΜΤΕΝ από την Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου Παραμυθιάς με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Παραμυθιάς. doc