Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Αναμόρφωση κυρίου πίνακα καταταξης-επιλογής Ιωαννινων -Δνση Αλλοδαπών

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας