Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα α

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα α

E-mail Εκτύπωση PDF
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ' αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ - Τμ.Συντηρήσεως
Συντάκτης: Νάτσης Κων/νος, 26510 60831
Νομός: Ιωαννίνων