Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας IΔΟΧ έως οκτώ μήνες, στα ΤΑΚΑΜ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας