Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προσλήψεις - Διορισμοί

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Προσλήψεις - Διορισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Αρθρογράφος
1 Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων Ν. Άρτας & Ν. Πρέβεζας Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
2 Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας IΔΟΧ έως οκτώ μήνες, στα ΤΑΚΑΜ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
3 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορ. χρόνου στην Δ/νση Αλλοδαπων . Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
4 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού Δασών Ν. Πρέβεζας
5 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Δασών Ν. Θεσπρωτίας
6 Πίνακες πρόσληψης εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου. Δασών Ν. Θεσπρωτίας
7 Πίνακες πρόσληψης εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου Δασαρχείο Ιωαννίνων
8 Απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Δασαρχείο Ιωαννίνων
9 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Δασών Ν. Θεσπρωτίας
10 Απόφαση πρόσληψης Δασαρχείου Μετσόβου Δασαρχείο Μετσόβου
11 Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Δασών Ν. Πρέβεζας
12 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού Δασαρχείο Ιωαννίνων
13 Ανακοίνωση Πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στο Δασαρχείο Κόνιτσας Δασαρχείο Κόνιτσας
14 Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων στο Δασαρχείο Μετσόβου Δασαρχείο Μετσόβου
15 Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
16 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στη Δ..Ε.Υ.Α. του Δήμου Ηγουμενίτσας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
17 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στη Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Ηγουμενίτσας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
18 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παραμυθιάς Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
19 Αναμόρφωση κυρίου πίνακα καταταξης-επιλογής Ιωαννινων -Δνση Αλλοδαπών Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
20 Απόφαση αναμόρφωσης πίνακα κατάταξης της προκήρηξης ΣΟΧ 1 στην Δ/νση Αλλοδαπών Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
21 Σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου στην Κοινωφελή Επιχ/ση Πρέβεζας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Πρέβεζας
22 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2η Διαχ Ενότητας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
23 Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
24 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας
25 Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας εποχικού προσωπικού Δ/νσης Αλλοδαπών Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
26 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αστική Κατάσταση, Αλλοδαπών & Μετανάστευση
27 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Διαχειριστής
28 Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας υποψηφίων για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών Διαχειριστής
29 Πίνακες υποψηφίων Δημοτικής Αστυνομίας Διαχειριστής
30 Ανακοίνωση πλήρωσης επτά (7) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δασαρχείο Μετσόβου
31 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα α Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων