Θέση σε κατάσταση αργίας Δημοτικής Συμβούλου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.

Print

Θέση σε κατάσταση αργίας Δημοτικής Συμβούλου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας. doc

Δ/νση/Τμήμα:  Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Θεσπρωτίας
Συντάκτης: Αναστ. Κενούτη
Τηλ: 26650 22368