Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Γνωμοδότησης

Print

Προς: Τα μέλη της Επιτροπής Γνωμοδότησης  Άθρου 2, Ν. 111/75, «για  έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης ή επέκτασης σφαγείου- τυποποιητηρίου». doc