Έγκριση αποτελέσματος του από 5 - 10 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

Print

Απόφαση έκρισης αποτελέσματος του από 5 - 10 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συνολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Άσσου», έργο της ΣΑΕΠ 018/8, προϋπολογισμού 704.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc