Έγκριση αποτελέσματος Διαγ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατ. εσωτ. δικτύων ύδρευσης "

Print

Έγκριση αποτελέσματος του από 28 - 9 - 2010 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης», έργο της ΣΑΕΠ 018/8, προϋπολογισμού 687.170,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc