Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας

Print

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: "Εξομάλυνση επικίνδυνων πρανών – δημιουργία ερείσματος στη Χ.Θ. 19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας". doc