Δημόσιος Ανοικτός Μειοδ. Διαγων. για το έργο: «Συνολική αντικατ. δικτύου ύδρ. Δ.Δ. Ασσου

Print

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συνολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Άσσου». doc