Αποτελέσματα ελέγχου αξιολόγησης Προσφορών Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν"

Print

Αποτελέσματα ελέγχου του πρώτου σταδίου αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του  Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της πράξης: "Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν". zip