Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πεδινής, Τ.Δ. Κοσμηράς Δήμου Μπιζανίου

Print
Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου», προϋπολογισμού 2.571.000,00 ΕΥΡΩ. doc