Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης

Print
Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης», προϋπολογισμού 687.170,00 ΕΥΡΩ. doc