Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Ενέργειες για την προώθηση & προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου"

Print

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της πράξης: "Ενέργειες για την προώθηση & προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου". zip
(προκήρυξη αριθμ. 3/2010 της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης)