Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (4η)

Print

Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) ερπυστριοφόρου προωθητή, ελάχιστης ιπποδύναμης 75 HP. pdf