Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (1η)

Print
Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή (1η) pdf