Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού: "Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν"

Print
Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού: "Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν". zip