Δημοπρασία εκποίησης δασικών προιόντων αισθητικού δασυλλίου Ιωαννίνων

Print

Δημοπρασία εκποίησης 8,03 κ.μ. ξυλείας τραχείας πεύκης και 14,02 χ.κ.μ. ξύλου θρυμματισμού, παραγωγής 2009, από το αισθητικό δασύλλιο Ιωαννίνων. doc

Δασαρχείο Ιωαννίνων / Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Συντάκτης: Νικόλαος Βρακότας
Τηλ.: 26510 88092