Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς

Print
Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς. zip

Δ/νση / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ – Άτυπο Γραφείο Συνοριακών Σταθμών
Συντάκτης :
Σωτ. Τζάλλας, Δημ. Κλούμπας
Τηλ:
26510 60836 -60853