Προκήρυξη με αριθμ. 1 / 2010

Print
Προκήρυξη με αριθμ. 1/2010 για την πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου». zip