Ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου»

Print
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», που αφορά  ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής για το άνοιγμα των φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της προκήρυξης της μελέτης (στάδιο ΙΙΙ). pdf