Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β΄Φάση»

Print
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β΄Φάση», προϋπολογισμού 4.350.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. pdf