Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δυο εφεδρικών Ηλεκτροπαραγώ

Print
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δυο εφεδρικών Ηλεκτροπαραγών ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς σταθμούς Μαυροματίου και Μέρτζιανης της Περιφέρειας Ηπείρου. [pdf]
Δ/νση / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ - Γραφείο Οικ.Δ/σης Διαχ/σης
Συντάκτης / τηλ: Σωτ. Τζάλλας, Δημ. Κλούμπας - 2651 60836-60853
ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δυο εφεδρικών Ηλεκτροπαραγών ζευγών (Η/Ζ) στους συνοριακούς σταθμούς Μαυροματίου και Μέρτζιανης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Νομοί: Ιωαννίνων και Θεπρωτίας.