Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

>> Εφημερίδα της Υπηρεσίας Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της “Προμήθειας κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στε

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της “Προμήθειας κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στε

E-mail Εκτύπωση PDF
Έγκριση Πρακτικών δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της "Προμήθειας  κινητού εξοπλισμού (Μηχανολογικού) για το υποέργο «ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β και Γ) του έργου «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου»" και ειδικά για την Ομάδα Γ (Προμήθεια οχήματος μεταφοράς γαιών), προϋπολογισμού 140.976,00 € (με Φ.Π.Α.) [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: Δ.Δ.Ε./Π.Η. – Επιτροπή Διαγωνισμού
Συντάκτης: Ζιώγας Απόστολος, 26510 90230
Νομός: Ιωαννίνων