Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας»

Print
Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. νομών Πρέβεζας και Θεσπρωτίας [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: ΔΕΣΕ/ΠΗ-Τμ. Συντηρήσεως
Συντάκτης: Παπαδημητρίου Βάσω,26510 60835
Νομός: Πρέβεζας-Θεσπρωτίας